Opravy skluznice

Natavení p-texu

Drobnější rýhy ve skluznici lyže či snowboardu se opravují natavením proužků p-texu, nebo tavného p-texového drátu pomocí speciální, plynové či elektrické pájky na plasty. Díra se předem očistí, zarovnají se otřepy.
Pokud je díra hluboká či dokonce zasahuje do jádra lyže, použijí se kvalitnější p-texové proužky, vyrobené z materiálu velmi podobného sintrovaným skluznicím, který je schopen absorbovat vosk. Před roztavením p-texu se do díry vlepí kus tkaniny (lněné látno) kvůli přilnavosti p-texu pomocí expoxidového lepidla.
Pokud je rýha v blízkosti hrany, nataví se do ní nejprve copolymerový drat (polyetylén s gumovou ingrediencí), který má schopnost přilnout k ocelové hraně, a teprve pak se nataví klasický p-tex.
Po vychladnutí se odstraní přebytek p-texu pomocí speciální rašple (surform blade), která je dostatečně ostrá, a nebude natavený p-tex vytrhávat namísto jeho seříznutí, a následně se opravované místo na skluznici srovná pomocí kovové škrabky či ocelové cidliny. Následují procedury, jako je čištění skluznice, broušení, strukturování, tuning hrany a voskování.

 

Nakapání p-texu

Drobné opravy skluznice lze provést provizorně nakapáním kofixové svíčky do rýhy, následně odstraníme přebytečný materiál a opravované místo zbrousíme do roviny pomocí skelného papíru (nebo karbidu křemíku), tato oprava je rychlá, ale nejméně trvalá. Přepálený p-tex navíc neabsorbuje vosk.

 

Oprava zažehlením grafitového prášku

Jedná se o rychlou, ale kvalitní metodu opravy mělkých rýh (zejména pokud je třeba opravit rozsáhlejší plochu). Grafitový prášek se nasype na opravovanou plochu, tak aby nepatrně převyšoval povrch skluznice, a přes folii se zažehlí. Skluznice se pak zarovná, tak jako při výše popsaných metodách opravy. Na rozdíl od nakapávaní se jedná o trvalejší opravu, kdy natavený p-tex navíc absorbuje vosk.

 

Lepení skluznice

Rozsáhlejší poškození skluznice lyže či snowboardu lze opravit vlepením záplaty sintrované skluznice pomocí dvousložkového lepidla na bázi epoxidové pryskyřice. Záplata se vystřihne podle speciální šablony, podle níž se také vyřízne otvor ve skluznici překrývající opravované místo a kopírující tvarem a velikostí vystřiženou záplatu. Skluznice se pak musí srovnat pomocí kamene a ocelové čepele.

  • Pájka na plasty plynová Base Doc II
bootstrap slider by WOWSlider.com v6.6